Ουρολιθίαση στις γάτες

Κοινοποιήστε :

Με τον όρο ουρολιθίαση, αναφερόμαστε στην παρουσία λίθων στο ουροποιητικό σύστημα και συγκεκριμένα στην ουροδόχο κύστη, στην ουρήθρα, στους νεφρούς ή στους ουρητήρες (τα σωληνάκια που συνδέουν την ουροδόχο κύστη και τους νεφρούς).

Οι ουρόλιθοι είναι φτιαγμένοι από ιχνοστοιχεία και μπορούν να σχηματιστούν σε οποιοδήποτε σημείο της ουροποιητικής οδού.

Οι ουρόλιθοι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα με τρεις τρόπους:
• ερεθίζουν και τραυματίζουν το εσωτερικό της ουροδόχου κύστης, με αποτέλεσμα το ζώο να έχει αίμα στο ούρο,
• προκαλούν έμφραξη στην ουρήθρα ή στους ουρητήρες, με αποτέλεσμα το ζώο να δυσκολεύεται ή να μην μπορεί να ουρήσει και
• προκαλούν φλεγμονή στους νεφρούς.

Συμπτώματα ουρολιθίασης στις γάτες

Τα συμπτώματα της ουρολιθίασης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με:
• το σημείο του ουροποιητικού στο οποίο βρίσκονται οι ουρόλιθοι
• το μέγεθός των ουρόλιθων και
• τον αριθμό τους.

Ανάλογα με το σημείο που εντοπίζονται οι ουρόλιθοι, μπορεί να προκαλούν τα εξής συμπτώματα:

Πέτρες στην ουροδόχο κύστη:
• Συχνή ούρηση
• Δυσκολία κατά την ούρηση
• Αίμα στο ούρο (αιματουρία)

Πέτρες στην ουρήθρα:
• Συχνή ούρηση
• Δυσκολία κατά την ούρηση
• Αίμα στο ούρο (αιματουρία)
• Σε περίπτωση που υπάρχει έμφραξη της ουρήθρας παρατηρείται πλήρης απουσία ούρησης

Πέτρες στους νεφρούς:
• Μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου συμπτώματα
• Σε περίπτωση που φράξει ο ουρητήρας ο νεφρός διογκώνεται λόγω συγκέντρωσης ούρου σε αυτόν (υδρονέφρωση)
• Νεφροπάθεια

Τι εξετάσεις θα χρειαστούν για τη διάγνωση της ουρολιθίασης;

Ο κτηνίατρός σας αρχικά θα πάρει ένα λεπτομερές ιστορικό, ώστε να καταλήξει σε μια αρχική υπόθεση για την πιθανή πηγή του προβλήματος.

Στη συνέχεια θα προχωρήσει στην κλινική εξέταση του ζώου.

Κατόπιν θα χρειαστούν οι εξής εξετάσεις:
• ανάλυση ούρων και μικροσκοπική εξέταση ούρων για τον εντοπισμό κρυστάλλων ή/και μικροοργανισμών
• πλήρης αιματολογικός έλεγχος
• βιοχημικός έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας των νεφρών

Σε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για παρουσία λίθων, μπορεί να απαιτηθεί ακτινογραφία ή και υπερηχογράφημα του ζώου για διαπίστωση του σημείου του ουροποιητικού που εντοπίζονται οι λίθοι.

Θεραπεία ουρολιθίασης στις γάτες

Αν οι λίθοι βρίσκονται στην ουρήθρα και την έχουν φράξει, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι προσπάθεια προώθησής τους πίσω στην ουροδόχο κύστη.

Στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος των αλάτων που σχηματίζουν τους λίθους, η αντιμετώπισή τους μπορεί να είναι είτε φαρμακευτική, είτε χειρουργική.

Αν κατά την εξέταση των λίθων διαπιστωθεί ότι αυτοί είναι λίθοι στρουβίτη, δηλαδή λίθοι που μπορούν να διαλυθούν με αλλαγή του pH του ούρου και δεν παρατηρούνται συμπτώματα έμφραξης της ουρήθρας ή των ουρητήρων, τότε μπορεί να γίνει προσπάθεια σταδιακής διάλυσής τους, χορηγώντας στο ζώο ειδική φαρμακευτική τροφή που βοηθάει στη σταδιακή διάλυση των λίθων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί σχεδόν έναν μήνα για να φανούν αποτελέσματα.

Εφόσον οι λίθοι που έχουν σχηματιστεί είναι από αυτούς που δεν μπορούν να διαλυθούν και βρίσκονται στο κατώτερο ουροποιητικό σύστημα, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της πάθησης είναι η χειρουργική αφαίρεση.

Σε περίπτωση που έχει επηρεαστεί παράλληλα η λειτουργία των νεφρών, το ζώο πρέπει να λάβει επιπρόσθετα θεραπεία για την αντιμετώπιση της νεφροπάθειας.

Scroll to Top